Voličské průkazy k volbě prezidenta České republiky

14.12.2022

Volby prezidenta České republiky se konají 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023. Pokud volič nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz může být vydán nejdříve 29. prosince 2022. Pro první kolo volby může volič požádat o voličský průkaz osobně do 11. ledna 2023 do 16,00 hodin na Obecním úřadě podle místa trvalého pobytu. V listinné podobě, datovou schránkou nebo přes Portál občana doručením žádosti do 6. ledna 2023 do 16,00 hodin.

Ve čtvrtek 29. prosince 2022 budeme vydávat voličské průkazy v čase od 13 hodin do 15 hodin – podatelna Obecního úřadu Starý Kolín, 1. patro.

Pomohla vám tato stránka?