Výroční zprávy

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


NÁZEV ZVEŘEJNĚNO
Informace o placení poplatků za komunální odpad na rok 2019 a informace o finančním daru od společnosti MaGe Construction, s.r.o. obci Starý Kolín26.3.2019
Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím14.2.2019
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím17.1.2018
Informace o seznamu bankovních účtů a počtu uzavřených darovacích smluv9.10.2017
Informace o škodlivém ptactvu24.8.2017
Informace o sociálním bydlení v obci Starý Kolín14.8.2017
Informace o možnosti spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoj sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů17.7.2017
Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 201726.6.2017
Poskytnutí informace o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci Starý Kolín29.3.2017
Poskytnutí informace o investičních plánech obce Starý Kolín pro rok 20178.3.2017
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.24.1.2017
   
Pomohla vám tato stránka?