Smlouva o odvádění odpadních vod

11.5.2015

Smlouva o odvádění odpadních vod dle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, a formulář plné moci.

Aby všichni spoluvlastníci připojené nemovitosti, kteří by měli být uvedeni ve smlouvě, nemuseli podepisovat smlouvu, je možné použít plnou moc, kterou stačí ve dvojím vyhotovení vyplnit a podepsat bez ověření podpisů. Smlouvu, jejíž přílohou bude plná moc (plné moci), pak může za všechny uzavřít pouze jeden ze spoluvlastníků.

Smlouva a formulář plné moci jsou k dispozici na Obecním úřadu nebo v dokumentech ke stažení pod touto informací.

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?