Územní plán obce Starý Kolín

Dokumenty

Opatření obecné povahy

Územní plán – textová část

Generel pozemních komunikací

Výkresy

ÚP Koordinační výkres

ÚP Hlavní výkres

ÚP Základní členění

ÚP Veřejné zájmy

ÚP TI hmotová

ÚP TI energetika

ÚP Širší vztahy

ÚP Zábor ZPF

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Pomohla vám tato stránka?