Řidičský průkaz, registrace vozidel

Vydání řidičského průkazu (i mezinárodního), změnu údajů v něm, výměnu řidičského průkazu a jeho odevzdání apod. vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště.

Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností je pro Starý Kolín Městský úřad Kolín. 

Činnosti související s registrací vozidel a schválením technické způsobilosti pro Starý Kolín zajišťuje Městský úřad Kolín, kam se můžete dostavit v těchto v úředních hodinách.

Podrobné informace jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Pomohla vám tato stránka?